چرا بعد از ظهر ها احساس خواب آلودگی می کنیم؟

احساس خواب آلودگی در بعد از ظهر.

خواب بعد از ظهر:

پزشکان و محققان با مطالعه توضیح می دهند که چرا بعد از ظهر ها احساس خواب آلودگی می کنیم؟ خواب انسان یک دوره ی تکرار شدنی دارد به اینصورت که چرخه ای 12 ساعته باعث می شود تا انسان احساس خواب آلودگی کند، این پاسخ به سوال چرا بعد از ظهر ها احساس خواب آلودگی می کنیم است.

مطالعات داده های آماری نشان می دهد که یک خواب در حدود 20 الی 30 دقیقه می تواند باعث هوشیاری و خوش خلقی فرد شود، برخی شرکت ها برای بهبود عملکرد کارمندان خود محلی برای خوابیدن آنان در نظر گرفته اند و معتقد هستند این عمل اخلاق کاربران را بهتر می کند. در بدن انسان یک ساعت وجود دارد که ریتم خواب را تنظیم می کند.

ناحیه ای در مغز به نام هسته سوپراکیاسماتیک وجود دارد که می تواند با ارسال سیگنالی در شب و ترشح هورمون ملاتونین باعث خواب آلودگی انسان شود. هورمون ملاتونین تنظیم چرخه و ریتم خواب را بر عهده دارد، ترشح این هورمون باعث کاهش دما شده و کاهش دما احساس ایجاد خواب آلودگی می کند. بخشی که گفته  شد هسته سوپراکیاسماتیک فعالیت های عصبی و هورمونی را تولید می کند و عملکرد های بدن را مجبور می کند تا در یک چرخه منظم قرار گیرند.

چرا بعد از ظهر ها احساس خواب آلودگی می کنیم؟ بدن انسان ها ریتم خواب را در محدوده ی ساعتی 12 تا 16 فعال می کند و این حس باعث می شود تا انسان احساس خواب آلودگی کند و به همین علت است که خواب در این ساعت ها برای ما لذت بخش به نظر می آید. البته دلیل امر خواب آلودگی هنوز به طور مشخصی مشخص نیست اما در دست تحقیقات زیادی قرار گرفته است، این تحقیقات نشان می دهد که ریتم و چرخه ی بدن انسان یک چرخه ی 12 ساعته و 24 ساعته را دارا است. احساس خواب آلودگی می تواند از عوامل دیگری نیز ناشی شود، مثل خوردن ناهار سنگین، چرب و یا دارای کربوهیدرات، عدم خواب کافی و مناسب، کمبود آب.

نور نیز تاثیر بسزایی بر روی خواب و ریتم و چرخه ی شبانه روزی خواب دارد، مقدار نور در محیط می تواند احساس خواب آلودگی را تشدید یا کاهش دهد. مقداری ملاتونین نیز در غذاهایی مثل گوشت، حبوبات و میوه و سبزیجات وجود دارد، بنابراین امکان خواب آلودگی پس خوردن غذاهایی مانند گوشت و… وجود دارد. شاید علت دیگر خواب آلودگی پس از خوردن ناهار ملاتونین در مواد غذایی باشد.

همانطور که ذکر شد مطالعات پزشکی نشان می دهد خواب کوتاه در هنگام بعد از ظهر می تواند در خلق و خو و آرامش انسان تاثیر گذار باشد و به همین علت برخی شرکت ها مکانی برای خوابیدن کارمندان خود فراهم می کنند. اگر برای شما خواب کوتاه امکان پذیر نبود می توانید با پیاده روی احساس خواب آلودگی را از خود دور کنید.

sourcea
ارسال دیدگاه